Képviselő-testületi ülés, 2016.03.31. (csütörtök)

M E G H Í V Ó

2016. márc. 23. 0 comment

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

Aláírt meghívó letöltése

NAPIREND

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 

2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
Vedelek Norbert alpolgármester
letölt 

3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester    
Előterjesztő: Fercsák Róbert
letölt 

B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság     
Előterjesztő: Szabó Hajnalka
letölt 

C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság    
Előterjesztő: Teket Melinda
letölt 

D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság    
Előterjesztő: Kámánné dr. Bari Bernadett
letölt 

E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság    
Előterjesztő: dr. Vácity József 
letölt 

F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság    
Előterjesztő: Kovács Csaba
letölt 

G/ Jegyző
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán
letölt 

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek 

5./ Tájékoztató a 2016. március 17-i várospolitikai fórumról  
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

6./ Előterjesztés az önkormányzat gazdasági jövőképéről és gazdaságfejlesztési céljairól 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
melléklet 

7./ Előterjesztés az önkormányzat turizmusfejlesztési koncepciójáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
melléklet 

8./ Előterjesztés az „Év Diákja – Baja” kitüntető díj alapításáról és adományozásának részletes szabályairól szóló 10/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
letölt  

9./ Előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző  
letölt 

10./ Előterjesztés a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt
melléklet 

11./ Előterjesztés az önkormányzat által megvalósított útépítési beruházások összköltségérő 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt 

12./ Előterjesztés szobor áthelyezéséről és az ehhez szükséges megállapodások jóváhagyásáról
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 
letölt  

13./ Előterjesztés a 6500 Baja, Arad u. 6. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató 
letölt 

14./ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött engedményezési szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 

15./ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött vállalkozási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

16./ Előterjesztés Baja Város Önkormányzat álláshelyeinek bővítéséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

17./ Tájékoztató a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető 
letölt 

18./ Beszámoló a Szociális Kerekasztal tevékenységéről  
Előterjesztő: dr. Zöld László Csabáné tanácsnok 
letölt 

19./ Beszámoló Baja város 2015. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: András István kapitányságvezető
letölt 

20./ Tájékoztató a Bajai Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bokányi Zoltán elnök
letölt 

21./ Tájékoztató Baja Város Közterület-felügyelete 2015. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Gedovics Gábor felügyeletvezető 
letölt
melléklet 

22./ Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjának mértékéről, a közszolgáltatás teljesítéséről és a tapasztalatokról, valamint a közszolgáltatói tevékenységéről 
Előterjesztő: Bakos Józsefné ügyvezető 
letölt 

23./ Előterjesztés a TOP-3.1.1-15 „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című kiírásra benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
melléklet 

24./ Előterjesztés az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány által meghirdetett „Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” című kiírásra benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
melléklet 

25./ Előterjesztés a Türr István Múzeum által az EGT Finanszírozási Mechanizmus keretében megjelent „Városi épített örökség megőrzése” c. kiírásra pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kovács Zita igazgató 
letölt


26./ A/ Előterjesztés az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ informatikai pályázatának utólagos jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Zalavári László igazgató  
letölt 

B/ Előterjesztés a Bajai Polgármesteri Hivatal informatikai pályázatának utólagos jóváhagyásáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
letölt 

27./ Előterjesztés a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
melléklet 

28./ Előterjesztés a Mária Út Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozásról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 

29./ Előterjesztés támogatási szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

30./ 
Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések 
      1_Képviselői kérdés és válasz: Hajdú M. (Magaspartfal)
      2_Képviselői kérdés és válasz: Hajdú M. (ÁROP)
      3_Képviselői kérdés és válasz: Hajdú M. (Kutyafuttató)
      4_Képviselői kérdés és válasz: Hajdú M. (Sportlétesítmények)  
      5_Képviselői kérdés és válasz: Hajdú M. (Szentháromság tér)

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné 
Tanácsnoki vélemény Dancsa Bálint

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez  

Baja, 2016. március 23. 

                                                                                                                         Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.
Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:


Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Meghívó 
1. előterjesztés 
1. előt. melléklet 
2. előterjesztés 
3. előterjesztés 
3. előt. melléklet

Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Meghívó
1. előterjesztés 
2. előterjesztés 

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Meghívó 

Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó 

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Meghívó 
1. előterjesztés 
2. előterjesztés
3. előterjesztés 

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*