Képviselő-testületi ülés, 2016.04.27. (szerda)

M E G H Í V Ó                                                                                                                                                                                                                                               2.változat

2016. ápr. 19. 0 comment

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 27. (szerda) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

Meghívó 2. változat letöltése 

NAPIREND

Sürgősségi előterjesztés (Jelzálogjog bejegyzése)
Sürgőssségi előterjesztés (Év Diákja)

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt  

2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről  
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
Vedelek Norbert alpolgármester
letölt 

3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester    
Előterjesztő: Fercsák Róbert
letölt 
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság     
Előterjesztő: Szabó Hajnalka
letölt 
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság    
Előterjesztő: Teket Melinda
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság    
Előterjesztő: Kámánné dr. Bari Bernadett
letölt 
E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság    
Előterjesztő: dr. Vácity József 
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság    
Előterjesztő: Kovács Csaba
letölt 
G/ Jegyző
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán
letölt 

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek 

5./A/ Előterjesztés köznevelési intézményeket érintő átszervezések véleményezéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
2. változat letölt 
B/ Előterjesztés intézményvezetői pályázatok véleményezéséről  

Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

6./ A/ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
1. melléklet  
2. melléklet
3. melléklet 
4. melléklet Kamarai vélemény  
B/ Könyvvizsgálói megállapítások az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolóról és a 2015. évi egyszerűsített beszámolóról 
Előterjesztő: dr. Benedek József könyvvizsgáló  
letölt 

7./ Előterjesztés szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
letölt 

8./ Előterjesztés a Baja város területén végzett távhőszolgáltatásról szóló 12/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

9./ Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2009. (VI. 05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző  

10./ Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat módosításának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

11./ Előterjesztés a településrendezési terv 2016. évi részleges módosításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 

12./ Előterjesztés a Bajai Kommunális Nonprofit Kft-vel megkötendő vállalkozási keretszerződésről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt  

13./ Előterjesztés a Bajai Kommunális Nonprofit Kft-vel megkötendő engedményezési szerződésről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

14./ A/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatainak értékeléséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető
letölt 
C/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. 2016. évi  üzleti tervéről
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető
letölt 
D/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

15./ A/ Előterjesztés a Baja Hangja Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról 
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető 
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Hangja Kft. 2016. évi  üzleti tervéről 
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető
letölt 

16./ A/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. ügyvezetője 2015. évi prémiumfeladatainak értékeléséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt
B/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő: Kajtár Zsolt ügyvezető 
letölt
C/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. 2016. évi  üzleti tervéről 
Előterjesztő: Kajtár Zsolt ügyvezető
letölt
D/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt

17./ A/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója 2015. évi prémiumfeladatainak értékeléséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. 2015. évi mérlegbeszámolójáról
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató 
letölt 
C/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. 2016. évi  üzleti tervéről
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató 
letölt
D/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója 2016. évi prémiumfeladatainak meghatározásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 

18./ A/ Előterjesztés a Bajai Kommunális Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető
letölt
B/ Előterjesztés a Bajai Kommunális Nonprofit Kft. 2016. évi  üzleti tervéről
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető
letölt 

19./ A/ Előterjesztés a Bajai Temetkezési Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető
letölt 
B/ Előterjesztés a Bajai Temetkezési Kft. 2016. évi  üzleti tervéről
 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető 
letölt 

20./ A/ Előterjesztés a Bajai OKK Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról 
Előterjesztő: Nagy László ügyvezető 
letölt 
B/ Előterjesztés a Bajai OKK Kft. 2016. évi  üzleti tervéről
Előterjesztő: Nagy László ügyvezető 
letölt 

21./ A/ Előterjesztés a BAJANET Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról 
Előterjesztő: Tímár József  ügyvezető 
letölt 
B/ Előterjesztés a BAJANET Kft. 2016. évi üzleti tervéről 
Előterjesztő: Tímár József  ügyvezető  
letölt 

22./ A/ Előterjesztés a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójáról 
Előterjesztő: Schäfer Andrea ügyvezető 
letölt
B/ Előterjesztés a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi  üzleti tervéről 
Előterjesztő: Schäfer Andrea ügyvezető  
letölt 

23./ Előterjesztés a városi kerékpárutak állapotfelméréséről, és a kerékpárút fejlesztés önkormányzati stratégiájának kialakításáról 
Előterjesztő: dr. Révfy Zoltán önkormányzati képviselő  
letölt 

24./ Előterjesztés a TOP-4.1.1-15  kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 

25./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című kiírásra benyújtandó pályázatról  
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

26./ Előterjesztés a Baja, Templom utcai óvoda felújítása engedélyokiratának jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 

27./ Előterjesztés a bajai 974/36/A/22 helyrajzi számú lakásingatlannal kapcsolatos bérlőkijelölésről 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 
letölt 

28./ Előterjesztés a bajai 974/126 és 5351 és helyrajzi számú ingatlanokra bejegyzése kerülő vízvezetési szolgalomhoz alapításához történő hozzájárulásról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

29./ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolókról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

30./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt

31./ Előterjesztés támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 

32./ Előterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. „Testvér-települési programok és együttműködések” című felhívása keretein belül benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 

33./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás
kérések
1. Képviselői kérdés és válasz Jaszenovics Istvánné (kéményseprés)   
2. Képviselői kérdés és válasz Hajdú Miklós (közegészségügy) 
3. Képviselői kérdés és válasz Hajdú Miklós (PVGB ügyrend)
4. Képviselői kérdés és válasz Hajdú Miklós (Beléptető)
5. Képviselői kérdés és válasz Hajdú Miklós (Hazugsággal vádolás) 

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné 
Tanácsnoki vélemény Dancsa Bálint
  

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez  

Baja, 2016. április 21. 
                                                                                                                         Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.


Rendkívüli Bizottsági ülések 04.27-én:
Meghívó Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Meghívó Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
 


Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:


Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
Meghívó 
1. előterjesztés 

Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Meghívó 
1. előterjesztés 

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Meghívó 

Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó 

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Meghívó 
1. előterjesztés
2. előterjesztés 
3/A. előterjesztés
3/B. előterjesztés
4. előterjesztés
5. előterjesztés 

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*