Képviselő-testületi ülés 2017.01.26. (csütörtök)

                                                                                          M E G H Í V Ó                                                                                                                                                                                                                                                    

2017. jan. 18. 0 comment

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 26. (csütörtökön) napján 800 órától KÖZMEGHALLGATÁST tart, amelyre tisztelettel meghívom.  

A közmeghallgatás helye: Városháza díszterme

 NAPIREND:                                                                                                                

  1. / Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  
  1. / Az Integrált Településfejlesztési Stratégia megvalósításának előrehaladásáról.

 

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 26. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

NAPIREND

Aláírt meghívó letöltése 

1. Sürgősségi előterjesztés (illetmény és költségtérítés)
2. Sürgősségi előterjesztés (köztisztviselői illetményalap) 
3. Sürgősségi előterjesztés (Homokhátsági pályázat) 
3. Sürgősségi előterjesztés melléklet 

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek 
letölt 
3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester 
letölt
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
letölt 
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
letölt 
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság

E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
letölt 
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
letölt 
G/ Jegyző
letölt 
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző  

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek 

5./ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt
1.melléklet 
2.melléklet  
3.melléklet (Kamarai vélemény)
6./ Előterjesztés a nyilvános könyvtári ellátással és a helyi közművelődéssel kapcsolatos önkormányzati feladatellátás megállapításáról szóló 12/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
letölt 
előterjesztői módosítás
7./ Előterjesztés a 223/2016. (V. 26.) határozattal kezdeményezett egyszerűsített és teljes településrendezési tervmódosítási eljárásokban szükséges képviselő-testületi döntések meghozataláról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt
1.melléklet
2. melléklet
3. melléklet Rendelettervezet
Rendelettervezet mellékletei
4. melléklet 
8./ Előterjesztés részleges településrendezési tervmódosítási eljárások megindításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt
melléklet 
9./ Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról szóló 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
10./ Előterjesztés a Bajai Tankerületi Központtal megkötendő megállapodásról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
11./ Előterjesztés a bajai 491 hrsz.-ú, Deák Ferenc u. 11-13. szám alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról
Előterjesztő:  Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
12./ Előterjesztés a Baja Marketing Kft.-vel megkötött, gyermekétkeztetéssel kapcsolatos megállapodásokról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
13./ Előterjesztés az önkormányzat álláshelyeinek megállapításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
14./ Előterjesztés a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 
letölt 
15./ Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
16./ Előterjesztés a temetkezésről és a köztemető használatának rendjéről szóló 21/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető 
letölt 
17./ Előterjesztés a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosításáról, új járat beállításáról 
Előterjesztő: Perlaky Ferenc irodavezető 
letölt 
18./ Előterjesztés a vezetői javadalmazási szabályzat felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 

19./ Előterjesztés Baja Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
20./ Előterjesztés a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvánnyal megkötendő támogatási szerződésekről 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
21./ Előterjesztés a„Jedlik Ányos Terv: Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére”című, GZR-T-Ö-2016 azonosítószámú kiírásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
22./ Előterjesztés „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú kiírásra benyújtandó pályázatról és megvalósításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
23./ Előterjesztésaz Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent „Vízgazdálkodás és a szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem” című kiírásra benyújtandó pályázatról és megvalósításáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 

24./ Előterjesztés az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent „Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése” című kiírásra benyújtandó pályázatról és megvalósításáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 

25./ Előterjesztés az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent „Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése” című kiírásra benyújtandó múzeumi pályázatokról és azok megvalósításáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt
26./ Előterjesztés az Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívásra a Szent Flórián szobor restaurálásának támogatására benyújtandó pályázatról és megvalósításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
27./ Beszámoló a képviselő-testület állandó bizottságainak megelőző egy éves működéséről 
A/   Beszámoló a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság megelőző egy éves tevékenységéről 
       Előterjesztő: Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
       letölt 
B/   Beszámoló a Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság megelőző egy éves tevékenységéről 
       Előterjesztő: Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
       letölt
C/   Beszámoló a Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság megelőző egy éves tevékenységéről 
       Előterjesztő: Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
       letölt
D/   Beszámoló az Ügyrendi és Jogi Bizottság megelőző egy éves tevékenységéről 
       Előterjesztő: Ügyrendi és Jogi Bizottság 
       letölt 
E/   Beszámoló a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megelőző egy éves tevékenységéről 
       Előterjesztő: Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 
       letölt 
28./ Beszámoló a Bajai Települési Értéktár Bizottság 2016. II. félévben végzett tevékenységéről 
Előterjesztő: Vedelek Norbert BTÉB elnök 
letölt 
29./ Előterjesztés a Bajai Települési Értéktár Bizottság 2017. évi munka- és pénzügyi tervéről 
Előterjesztő: Vedelek Norbert BTÉB elnök 
letölt 
30./ Beszámoló a Bajai Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt 
31./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi nemzetközi kapcsolatairól 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
32./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi külügyi tervéről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
33./ Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi rendezvénytervéről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
34./ Előterjesztés a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulásból történő kilépésről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
35./ Előterjesztés a képviselő-testületi és bizottsági ülések szervezésével összefüggő elektronikus anyagküldés bevezetéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt
36./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez 

Baja, 2017. január 18. 

                                                                                                                                        Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.


Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság    
Meghívó 2017.01.25. ülés 
Meghívó 
14. előterjesztés
17. előterjesztés
18. előterjesztés
19. előterjesztés
20. előterjesztés
21. előterjesztés
22. előterjesztés
23. előterjesztés
24. előterjesztés
Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság   
Meghívó 2017.01.26. ülés
Meghívó
1. előterjesztés
2. előterjesztés
3. előterjesztés
4. előterjesztés
5. előterjesztés
6. előterjesztés
9. előterjesztés 
10. előterjesztés 
12. előterjesztés
13/A. előterjesztés
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság 
Meghívó
14. előterjesztés
15. előterjesztés
Ügyrendi és Jogi Bizottság      
Meghívó 2017.01.26. ülés 
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
Meghívó 
1. előterjesztés
2. előterjesztés
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság   
Meghívó
1. előterjesztés
2. előterjesztés
3. előterjesztés
4. előterjesztés
5. előterjesztés 
6. előterjesztés  

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*