Képviselő-testületi ülés 2017.03.30. (csütörtök)

                                                                         

2017. márc. 22. 0 comment

               

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 30. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

NAPIREND

Aláírt meghívó letöltése 

1. Sürgősségi előterjesztés (KKETTKK támogatási szerződés)
2. Sürgősségi előterjesztés (Fejlesztési pályázat)
3. Sürgősségi előterjesztés (Vízmű bérleti szerződés) 
4. Sürgősségi előterjesztés

1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
2./Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek 
letölt 
3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester 
letölt
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
letölt
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
letölt
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság

E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
letölt
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
letölt 
G/ Jegyző
letölt 
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző  

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek 

5./ Előterjesztés az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója illetményének megállapításáról

Előterjesztő:  Fercsák Róbert polgármester
letölt
6./ Előterjesztés a Türr István Múzeum igazgatója illetményének megállapításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
7./ Előterjesztés a Türr István Múzeum igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról

Előterjesztő:  Fercsák Róbert polgármester
letölt 
8./ Előterjesztés a zöldfelületek használatáról és védelméről szóló 11/2009. (VI. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt 
előterjesztői módosítás 
9./ Előterjesztés a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
10./ Előterjesztés a helyi adókról szóló 37/2011.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
módosító indítvány (Sikeres Bajáért Egyesület) 
11./ Előterjesztés a Bajai Óvodaigazgatóság Fehérló utcai óvodája fenntartói jogának átadásáról 

Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt  
előterjesztői kiegészítés 
12./ Előterjesztésa meningococcus fertőzés ellen biztosított védőoltásról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 
letölt 
13./ Előterjesztés a Bajai Kommunális Nonprofit Kft.-vel kötendő közhasznú támogatási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
14./ Előterjesztés a Bajai Sportkör Kft.-vel megkötendő támogatási szerződés jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt
15./ Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezéséről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
16./ Előterjesztés a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 
letölt 
17./ Előterjesztés a bajai 5304/3 és 5304/4 hrsz.-ú  ingatlanokat érintő telekalakításról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
18./ Előterjesztés a Józsefvárosi Szennyvízcsatornamű Társulattal megkötendő szerződés jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
19./ Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díjának mértékéről, a közszolgáltatás teljesítéséről és a tapasztalatokról, valamint a közszolgáltatói tevékenységről
Előterjesztő: Bakos Józsefné ügyvezető
letölt 
20./ Előterjesztésa helyi autóbusz-közlekedés menetrendjének módosításáról, új járatok beállításáról
Előterjesztő: Perlaky Ferenc irodavezető 
letölt 
21./ Előterjesztés a vezetői javadalmazási szabályzat felülvizsgálatáról  

Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt  
2. változat 
22./Előterjesztés az EFOP-1.5.3-16 azonosítószámú  „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” című kiírásra benyújtandó pályázatról
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
23./ Előterjesztés az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 „Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása” programterület keretében megjelent Városi épített örökség megőrzése c. intézkedés keretében a Türr István Múzeum által elnyert Örökségszálló – a Türr István Múzeum látványtára, HU07-0019-A1-2013 számú támogatásával összefüggésben meghozandó döntésről 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
24./ Előterjesztés a helyi nemzetiségek 2016. évi támogatásának felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolók elfogadásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
25./ Előterjesztés a helyi nemzetiségek 2017. évi támogatásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
26./ Előterjesztés támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
27./ 
Előterjesztés a horvátországi Požega Város Önkormányzata és Baja Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megkötéséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
28./ Beszámoló Baja város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azokkal kapcsolatos feladatokról
Előterjesztő: András István kapitányságvezető  
letölt 
melléklet 
29./ Tájékoztató a Bajai Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bokányi Zoltán, az egyesület elnöke 
letölt 
30./ Beszámoló a Szociálpolitikai Kerekasztal 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: dr. Zöld László Csabáné, a Szociálpolitikai Kerekasztal elnöke 
letölt 
31./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések
1. Képviselői felvilágosítás kérés (László Károly szoc. bérlakások)
2. Képviselői felvilágosítás kérés (Hajdú Miklós útfelújítás)
3. Képviselői felvilágosítás kérés (Hajdú Miklós foglalkoztatási helyzet)
4. Képviselői felvilágosítás kérés (dr. Zöld László Csabáné járdák helyreállítása) 

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné 
Tanácsnoki vélemény Dancsa Bálint   

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez 

Baja, 2017. március 22. 

                                                                                                                                        Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.


Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság    
Meghívó 03.30.   
Meghívó 
11. előterjesztés
12. előterjesztés 
13. előterjesztés 
14. előterjesztés  
15. előterjesztés 
16. előterjesztés
Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság   
Meghívó 03.30. 
Meghívó   
Sürgősségi előterjesztés 
1. előterjesztés
2. előterjesztés
3. előterjesztés
4. előterjesztés
5. előterjesztés
5. előterj. 1. melléklet
5. előterj. 2. melléklet
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Meghívó 03.30. 
Meghívó  
7. előterjesztés 
8. előterjesztés 
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó 03.30. 
Meghívó 
1. előterjesztés 
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság   
Meghívó 03.30. 
Meghívó  
1. előterjesztés
2. előterjesztés
3. előterjesztés   
4. előterjesztés

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*