Képviselő-testületi ülés 2017.04.27. (csütörtök)

                                                                       

2017. ápr. 19. 0 comment

           

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 27. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

NAPIREND

Aláírt meghívó letöltése 

1. Sürgősségi előterjesztés (BNKK pályázat támogatása) 
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet 
2. Sürgősségi előterjesztés (EJF használati megállapodás) 

1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
2./Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek 
letölt 
3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester 
letölt 
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
letölt 
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság

D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság

E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság

F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
letölt 
G/ Jegyző
letölt 
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző  

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek 

5./ Előterjesztés a Kúria Köf.5012/2017. számú ügyében kiadandó állásfoglalásról

Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
letölt
6./ Előterjesztés a Türr István Múzeum igazgatói álláshelyre kiírt pályázattal összefüggésben véleményező bizottság létrehozásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
7./ Előterjesztés a Bajai Szakképzési Centrum átszervezésével összefüggő vélemény kialakításáról

Előterjesztő:  Fercsák Róbert polgármester
letölt 
8./ 
Előterjesztés köznevelési, szakképzési intézmény intézményvezetőjének, tagintézmény-vezetőjének megbízásával összefüggő vélemény kialakításáról 
A/ Újvárosi Általános Iskola 
letölt 
1. melléklet
2. melléklet
B/ Bajai Szentistváni Általános Iskola 
letölt 
melléklet
C/ Bajai Eötvös József Általános Iskola 
letölt 
1. melléklet
2. melléklet
D/ Bajai Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
letölt 
melléklet
E/ Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
letölt 
melléklet
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

9./ Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt 
10./A/ Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
előterjesztés
1. előterjesztés mellékletei 
2. melléklet nyilatkozatok
3. melléklet rendelettervezet
4. melléklet rendelettervezet mellékletei 
5. melléklet Iparkamarai vélemény 
B/ Könyvvizsgálói megállapítások az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolóról 
Előterjesztő: dr. Benedek József könyvvizsgáló

11./ Előterjesztés  a TOP-5.1.2-16 azonosítószámú, a „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című kiírásra benyújtandó pályázatról  
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
12./ 
Előterjesztés vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat elfogadásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
13./ Előterjesztés a távfűtési hálózat rekonstrukciójának jóváhagyásáról
Előterjesztő: Kajtár Zsolt ügyvezető 
letölt 
14./ A/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak értékeléséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Kajtár Zsolt ügyvezető 
letölt 
C/ Előterjesztés a Baja Energetika Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Kajtár Zsolt ügyvezető 
letölt 
15./
A/ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető 
letölt 
B/ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető 
letölt 
16./ Beszámoló a Bajai Temetkezési Kft. 2016. évi üzemeltetési feladatainak ellátásáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető
letölt 
17./A/ Előterjesztés a Bajai Temetkezési Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető 
letölt
B/ Előterjesztés a Bajai Temetkezési Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető 
letölt 
18./A/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. vezérigazgatója 2016. évi prémiumfeladatainak értékeléséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató 
letölt 
C/ Előterjesztés a Baja Vagyon Zrt. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató 
letölt 
19./A/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. ügyvezetője 2016. évi prémiumfeladatainak értékeléséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető 
letölt 
C/ Előterjesztés a Baja Marketing Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető 
letölt 
20./A/ Előterjesztés a Baja Hangja Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető 
letölt 
B/ Előterjesztés a Baja Hangja Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető 
letölt 
21./ A/ Előterjesztés a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Schäfer Andrea ügyvezető
letölt 
B/ Előterjesztés a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Schäfer Andrea ügyvezető 
letölt 
22./A/ Előterjesztés a BAJANET Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról 
Előterjesztő: Tímár József ügyvezető 
letölt
B/ Előterjesztés a BAJANET Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 
Előterjesztő: Tímár József ügyvezető 
letölt 
23./ Előterjesztés vételi jog alapításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
24./ Előterjesztés a helyi közutak használatának rendjéről szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
letölt 
25./ Előterjesztés a Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány sportfejlesztési programjához kapcsolódó pályázat benyújtásának támogatásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
26./ Előterjesztés az Eötvös József Főiskolával együttműködésben a „Város Főiskolája” program kialakításáról 
Előterjesztő: Sikeres Bajáért Egyesület képviselőcsoportja 
letölt 
27./ Tájékoztató a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Bánné Kiss Erzsébet intézményvezető
letölt 
28./ Beszámoló az Egészséges Baja Városért Közalapítvány 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: dr. Kovács Zsolt Zoltán kuratóriumi elnök 
letölt
29./ Beszámoló a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
30./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések
1. Képviselői felvilágosítás kérés (Hajdú Miklós szociális bérlakások)  

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné 
Tanácsnoki vélemény Dancsa Bálint 

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez 

Baja, 2017. április 18. 

                                                                                                                                        Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.


Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság    
Meghívó 04.24.
8.előterjesztés
9.előterjesztés 
Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság  
Meghívó 04.27.  
Meghívó 04.24.
1.előterjesztés 
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Meghívó 04.27.
1. előterjesztés
melléklet 
Meghívó 04.24. 
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó 04.27.
Meghívó 04.25.
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság   
Meghívó 04.24.
1.előterjesztés 
2.előterjesztés
3.előterjesztés

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*