Jellé legyünk, jelet mutassunk

KÉPTÁR A meleg és a nyári szabadság ellenére is szép számú érdeklődő gyűlt egybe július 14-én, péntek délután a Nagy István Képtárban: a bajai Türr István Múzeum, a református egyházközség és a Nagy István Művészeti Egyesület Imádásuk tilos csupán, s nem készítésük címmel (Luhertől idézve) kiállítással tisztelgett az 500 éves reformáció szellemisége előtt.
2017. júl. 15. 0 comment
A közönséget Kovács Zita múzeumigazgató köszöntötte, felidézve: a 16. század elején több nagy formátumú személyiség (Husz, Luther, Kálvin, Zwingli) elkezdte szorgalmazni a kereszténység ősi elemeihez való visszatérést, ezzel az eretnekség vádját vonva magukra. Külön egyházi szervezetekbe tömörültek, alaposan átrajzolva Európa korabeli vallási térképét, megújítva a hit világát. Többek között arra törekedtek, hogy mindenki az anyanyelvén olvashassa a Szentírást, ennek érdekében hamarosan iskolák alakultak, megugrott a nemzeti nyelvű kultúra és műveltség, elterjedt a könyvnyomtatás. Az irodalom mellett a képzőművészet is mindig bőségesen táplálkozott ebből a korszakból, és nincs ez másként a jelenben sem: ezúttal a bajai Nagy István Művészeti Egyesület tagjai, festők, grafikusok, keramikusok inspirálódtak a reformáció és a református egyház és hitélet különféle vonatkozásaiból.
A szakrális és a művészeti szféra találkozásaként értékelte a kiállítást Vedelek Norbert alpolgármester, aki az önkormányzat nevében mondott köszöntőt. Kiemelte: 500 évvel ezelőtt harcos személyiségek bátran vállalkoztak olyan vitákra, amelyek önvizsgálatra késztették az akkori hatalmat. - Európa mostanra meggyengült, elvesztette identitását, gyökereit. Hol van ma egy harcos Luther vagy Hunyadi János? Keresztény gyökereink segítenek a megmaradásban. Reméljünk, utódaink 500 év múlva ugyanilyen műalkotások között ünnepelhetik a reformáció ezer éves évfordulóját – mondta az alpolgármester.
A református vallás nem kultúraellenes, inkább egyfajta ellenkultúrát hozott be – fejtette ki Bán Béla esperes, a bajai református egyházkerület lelkipásztora, utalva arra a mozzanatra, miszerint a helvét hitvallás hívei annak idején lemeszelték a templomi freskókat, mert úgy tartották, hogy nincs szükség képi ábrázolásokra. Kiemelte: a reformáció nem a vallásosságot kívánta reformálni, hanem a hitet elmélyíteni Isten és ember kapcsolatában, mivel a vallás középpontjában az ember áll, míg a hit által Isten szól az emberhez. A hit hallásból táplálkozik, ennek érdekében a református templomok központi helyén a szószék áll, amely nem a papot emeli a közösség fölé, hanem nagyobb lehetőséget biztosít az ige meghallásának. Hívő keresztyénként az a dolgunk, hogy jellé legyünk, jelet mutassunk – mondta a lelkész. Köszönetét fejezte ki ugyanakkor a Nagy István Művészeti Egyesület tagjainak, a tárlaton kiállító képzőművészeknek a téma érzékeny megközelítéséért.
Kovács Zita zárszóként elmondta: a művészek több korabeli dokumentumot áttanulmányozhattak a felkészülés időszakában, a bajai református és evangélikus egyházközség pedig a kiállítás rendelkezésére bocsátotta értékes klenódiumait, így december közepéig igazán sokrétű tárlat tekinthető meg a Nagy István Képtárban.
Sándor Boglárka

http://baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/6177-jelle-legyunk-jelet-mutassunk

Közzétette: Baja város honlapja – 2017. július 15.

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*