Készül a város új középtávú fejlesztési stratégiája

A Bácskai Napló 2015. február 12-i lapszámában technikai okokból hiányosan jelent meg Fercsák Róbert polgármester közleménye a város középtávú fejlesztési stratégiájáról. Az érintett és olvasóink szíves elnézését kérve, ismét közzé tesszük a teljes szöveget.

2015. febr. 13. 0 comment

Tisztelt Bajai Polgárok!

Együtt alakíthatjuk Baja új jövőképét. Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 181/2008. (VI. 11.) Kth. határozatával fogadta el a város integrált fejlesztési stratégiáját. Az integrált településfejlesztési stratégia a lényegét tekintve egy olyan – a tágabb környezetre is kitekintő – középtávú fejlesztési program, amely a hosszú távú településfejlesztési koncepcióban meghatározott környezeti, társadalmi és gazdasági célok egymással összhangban történő érvényesülését egyidejűleg szolgálja.

Az elmúlt évek tapasztalatai és változásai indokolják a fejlesztési programok időnkénti felülvizsgálatának szükségességét. Az önkormányzat még az elmúlt évben döntött arról, hogy – a Belügyminisztérium támogatásával – 2015. I. félévében elkészíti új Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Az elmúlt időszakban jelentősen megváltoztak a városunk életét is befolyásoló külső körülmények, a különböző támogatási rendszerek. Szükséges újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is. Ugyanennyire fontos az új kitörési pontok megtalálása, amelyek lehetőségeket jelentenek a Baján élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására.

A fejlődés, az átalakulás általában nem problémamentes. A változás mindig új kihívásokat fogalmaz meg, amelyeket az önkormányzatnak is meg kell tudnia oldania. Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének meggyőződése, hogy ezt a feladatát akkor tudja a leghatékonyabban elvégezni, ha az új célok és a megoldandó feladatok meghatározásában együtt tud működni a város polgáraival, valamint, ha a bajaiak a tervezési folyamat végére magukénak érzik a közösen meghatározott jövőképet, és annak megvalósításában is együtt tudnak működni.

Célunk, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a város közösségi életének fejlődését is szolgálja. Fenn kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is egy olyan – csodálatos, sajátos, egyedi hangulatú – város lehessen Baja, amelyre büszkék lehetünk, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra kell előre tekintenünk, és közösen – a partnerek alkotó közreműködésének biztosításával – felelősen kell terveznünk.

Az előretekintéshez, a hosszú távú tervezéshez kérem az Önök aktív támogatását és azt, hogy véleményeiket és észrevételeiket minél alaposabban fejtsék ki. A bajaiak alkotó közreműködését hatalmas értéknek tekintjük, és szeretnénk azt ennek megfelelő súllyal figyelembe venni a város jövőjének formálásában.

Legyen tehát olyan Baja, mint amilyennek mi közösen szeretnénk. A stratégia készítésével kapcsolatos információk és dokumentációk elérhetőek lesznek a város honlapján (www.bajavaros.hu) a „Partnerségi Egyeztetés” menüpontban, valamint a www.baja.hu honlapon is a következő linken: http://www.baja.hu/index.php/fejlesztesek/varosfejlesztesi-strategiak.

A teljes körű nyilvánosság és a partnerek alkotó közreműködésének biztosítása érdekében kiemelt szerepet szánunk a város honlapjának.

Ezzel párhuzamosan természetesen folyamatosan lehetőség lesz a személyes tájékozódásra és konzultálásra is ügyfélfogadási időben a városi főépítésznél (Baja, Szentháromság tér 1.). A teljes körű nyilvánosság biztosításának részeként lakossági fórum megrendezését is tervezzük.

Az első lakossági fórum 2015. március 10-én (kedd) 17 órakor lesz a városháza dísztermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom Önöket.

A lakossági fórumokon felmerülő véleményekre, javaslatokra a résztvevő tervezők és önkormányzati szakemberek a helyszínen válaszolnak.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó javaslatokat írásban (levélben, postai úton vagy személyesen benyújtva az polgármesteri hivatal iktatójában) a polgármesteri hivatal, a polgármester, vagy a főépítész részére címezve (6500 Baja, Szentháromság tér 1., vagy 6501 Baja, Pf.: 101.) tehetnek. Kérem, hogy a javaslattevő személy írja meg nevét és címét, mert csak azonosítható kezdeményező esetén tudunk érdemben intézkedni.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítésére a 2015 februárjától áprilisig terjedő időszakban kerül sor. Ezután várhatóan 2015. május közepén kerül fel a honlapra a jogszabályok szerinti véleményezési anyag.

Ezt követően – 2015. június 15-ig – véleményezhetik Baja város polgárai és az érintett szervezetek az elkészült anyagot.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete előreláthatóan a 2015. szeptemberi ülésén fogadhatja el az Integrált Településfejlesztési Stratégiát.

Az eredményes közös munka reményében, előre is köszönöm alkotó közreműködésüket.

Baja, 2015. február 5.

Tisztelettel: Fercsák Róbert polgármester

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*