Házirend letöltése  

KISERDŐ KALANDPARK
HÁZIREND
Üzemeltető: Baja Marketing Kft. 6500 Baja, Szentháromság tér 3.
Hatályba lépésének dátuma: 2017. április 1.  

A Kalandpark igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával, a Felelősségvállalási Nyilatkozat aláírásával a Házirend rendelkezéseit és a Pályahasználati Szabályzatot a Kalandpark vendégei megismerték és önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, a Kalandpark üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatják, a Kalandpark területéről eltávolíthatják.
A Kalandparkba belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető szalaggal lehet.
A Kalandpark szolgáltatásainak (magaslati mászó és csúszó pályák) használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, ezért a kalandpálya eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően - mindenki csak saját felelősségére, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni. Pálya használatát kizáró okok: terhesség, alkohol, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer által befolyásolt állapot, nem megfelelő mentális és fizikai állapot nem megfelelő ruházat és lábbeli.
Ruházatnál minimális követelmény annak zárhatósága. Zárt cipőben és olyan kényelmes ruhát viseljenek, hogy ne akadályozza őket a mászásban. Továbbá tilos mobiltelefont, ékszert és egyéb értéktárgyat magukkal vinni. Mielőtt felveszi a mászáshoz szükséges védőfelszereléseket (beülő, sisak) használja a mosdót, mert a beülőben ez már nem lehetséges.
A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT kitöltése, aláírása és a GYAKORLÓPÁLYA használata minden alkalommal kötelező!
18 éves kor alatti személy esetén a Felelősségvállalási Nyilatkozatot felnőtt kísérő tölti ki, a szülő, illetve gondviselő kizárólagos felelősségére használhatja a Kalandpályát. A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért. 18 éves kortól mindenki saját maga nyilatkozik, hogy megismerte a pálya használatának szabályait, betartja azokat és saját felelősségre használja a pályákat!
14 év aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhat a Kalandpark területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére mehet fel a játékokra.
Mindenki a testmagasságának megfelelő pályákon mászhat! A gyermek pályákat 100 cm-től, a junior pályákat 140 cm-től, a felnőtt pályákat 150 cm-től és 15 éven felüliek, a nagy tiroli csúszópályát kizárólag 160 cm-től és 16 éven felüliek használhatják!
A Kalandpark berendezéseire, felszereléseire kérjük, vigyázzanak. A felszerelések fel- és leszerelését kizárólag az üzemeltető személyzet végezheti. Amennyiben az nem az üzemeltető személyzetnél kerül fel-leszerelésre, akkor az esetlegesen keletkezett károkért és felületi sérülésekért, szakadásokért stb. az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget és fenntartja a jogot a keletkezett károk megtéríttetésére.
A Kalandpark a nyitva tartás- és árváltoztatás jogát fenntartja! Belépőjegy vásárlásánál a vendégek beléptető karszalagot és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizni. A karszalag szabályos felhelyezéséről a pénztáros gondoskodik. A pénztár a zárási időhöz képest egy órával korábban zár, így a nyitvatartási idő utolsó órájában jegyvásárlásra nincs lehetőség.
Nagy erejű szél, vihar, eső esetén az akadályok használatára nincs lehetőség, erre az időre a pálya a vendégek testi épségének megőrzése érdekében zárva tart! Ezért az üzemeltető a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Bizonytalan az időjárás esetén indulás előtt mindig érdeklődjön elérhetőségeinken!
A Kalandpark területén közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a lábsérülések elkerülésére (pl. elcsúszás, elbotlás, beütés stb.). TILOS az oldalfalakra és kerítésekre felmászni! Sérülés, rosszullét vagy bármilyen egészségügyi panasz esetén forduljon a Kalandpark animátorához vagy bármely munkatársához. Dohányozni a Kalandpark területén TILOS a külső területén pedig csak az arra kijelölt helyen szabad!
A Kalandpark vendégei a belépőjegy (karszalag) megváltásával kifejezik és elismerik, hogy esetlegesen az üzemeltető által készített kép- és hanganyagot a cég felhasználhatja marketing célokra az utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhetnek.
A Kalandpark értékmegőrzésre alkalmas, zárható szekrényeket biztosít a látogatóknak. Az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek nem áll módjában érték és leltár szerint átvenni, így azokért felelősséget nem vállal. Az értékmegőrző, bérleti díj fizetése nélkül vehető igénybe. A Kalandpark területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
A mosdó rendeltetésszerű használata mindannyiunk igénye és felelőssége. A belépőjegy megvásárlásával a mosdók használata vendégeink számára a térítésmentesen vehető igénybe, minden más esetben a mosdók használata térítés ellenében vehető igénybe.
A Házirend és a Pályahasználati Szabályzat be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket az Üzemeltető nem köteles kivizsgálni, megtéríteni.
Házirendünk vendégeink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.

Minden kedves vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*