Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 1-jét követően módosított vagy elfogadott hatályos önkormányzati rendelet külön és egységes szerkezetbe foglaltan is megtalálható a Nemzeti Jogszabálytárban, a www.njt.hu honlapon. Valamennyi, egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelet megtalálható továbbá a www.bajavaros.hu honlapon is, a „Helyi rendeletek” menüpontban.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (VI. 1.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról: letöltés és mellékletek letöltése 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete a meningococcus fertőzés ellen biztosított védőoltásról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete a zöldfelületek használatáról és megóvásáról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelete a fás szárú növények megóvásáról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről: letöltés 
1-12. mellékletek  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete a Bajai Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2017. évi illetményalapjáról: letöltés  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról: letöltés 
1. melléklet 
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatokról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a temetkezésről és a köztemető használatának rendjéről: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati víziközmű beruházáshoz való utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a piac működéséről: letöltés és melléklet 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, az ügyeleti, a védőnői és az iskola-egészségügyi körzetek megállapításáról: letöltés

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a városi kitüntető címek és díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról: letöltés     
1-20. mellékletek 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákok és tanáraik elismeréséről: letöltés  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről: letöltés 
1-12. mellékletek 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról: letöltés  

1. melléklet 
2. melléklet 
3. melléklet 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a műalkotások és egyéb alkotások nyilvános helyen történő elhelyezésének szabályiról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a városkép kialakításáról és védelméről: letöltés  
1. melléklet   
2. melléklet  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről és elidegenítésérőlletöltés

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről: letöltés

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat beruházásában megvalósuló útépítésről és az útépítéshez kapcsolódó lakossági hozzájárulás megfizetéséről: letöltés  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól: letöltés 
1. melléklet 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete a Baja város területén végzett távhőszolgáltatásról: letöltés  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról: letöltés 
mellékletek

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról: letöltés
mellékletek  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről: letöltés
melléklet 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról: letöltés


Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról: letöltés 

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 3.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól: letöltés 

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi közutak használatának rendjéről: letöltés  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásról: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2012. (VII. 3.) önkormányzati rendelete a zaj és rezgés elleni védelem helyi szabályairól: letöltés 
1.melléklet
2.melléklet
3.melléklet

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezéséről, valamint az egyéb anyakönyvi családi események társadalmi megünnepléséről: letöltés  

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2011. (XII. 2.) önkormányzati rendelete a helyi adókról: letöltés  

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete Baja város sportjáról: letöltés   

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a taxiállomások igénybevételének rendjéről: letöltés 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2008. (X. 31.) önkormányzati rendelete a reklámhordozók, hirdetmények, plakátok, falragaszok elhelyezésének szabályairól: letöltés 

Baja Város Képviselő-testületének 8/2008. (II. 29.) rendelete Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ): letöltés 

Szabályozási külterület - Kelet: letöltés Pdf formátumban 

Szabályozási külterület - Közép: letöltés Pdf formátumban 

Szabályozási külterület - Nyugat: letöltés Pdf formátumban 

Szabályozási belterület - Dél-Kelet: letöltés Pdf formátumban 

Szabályozási belterület - Dél-Nyugat: letöltés Pdf formátumban 

Szabályozási belterület - Észak-Kelet: letöltés Pdf formátumban 

Szabályozási belterület - Észak-Nyugat: letöltés Pdf formátumban

3. melléklet a régészeti örökségvédelem szempontjából érintett ingatlanok

4. melléklet műemlékvédelem szempontjából érintett ingatlanok

5. melléklet Országos vízvédelmi övezet


Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-elhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról: letöltés  

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2004. (V. 20.) önkormányzati rendelete az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól: letöltés 

Baja Város Képviselő-testületének 55/2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelete az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról: letöltés

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*